Tijdjagers voor het VO
Categorie Leesplezier
Tags 1e klas vmbo 2e klas vmbo brugklas
Prijzen
  • bestel voor een groep € 105,00
  • bestel voor twee groepen € 210,00
  • bestel voor drie groepen € 315,00
Terug

Tijdjagers voor het VO

Tijdjagers is een spel dat leerlingen van voortgezet onderwijs enthousiast maakt voor historische jeugdboeken. Het begint wanneer er in de klas een geheimzinnig pakket met brief wordt bezorgd van de Schrijvers van de Ronde Tafel. De leerlingen kunnen de mysterieuze inhoud van de tijdscapsule proberen te achterhalen.

Naast Tijdjagers voor het primair onderwijs bieden wij nu ook Tijdjagers voor het voortgezet onderwijs aan in een zogenaamde ‘uitbreidingsset’. Deze uitbreidingsset bestaat uit een toegespitste fysieke handleiding voor de docent met tips per schooltype, boektitels die passen bij de doelgroepen en natuurlijk bijpassende vragen en antwoorden.

Voor vmbo èn havo/vwo
Tijdjagers vo is geschikt voor brugklassen van havo/vwo en klassen 1 en 2 van het vmbo. Met Tijdjagers geef je op school - naast aandacht voor geschiedenis - extra aandacht aan lezen, voorlezen en praten over boeken. Vanwege het overkoepelende en vakoverstijgende karakter is Tijdjagers ook uitermate geschikt voor een project of activiteit in een projectweek. De bibliotheek kan adviseren in de titelkeuze en wij voorzien de school van de benodigde boeken. Ook kan de leesconsulent (mede) de spelbegeleiding op zich nemen.

Lezen, 21ste-eeuwse vaardigheden en kennis van de tijdvakken zijn nodig om de opdracht van dit leesbevorderingsspel tot een goed einde te brengen. De leerlingen werken aan de kerndoelen ‘Orientatie op jezelf en de wereld/tijd’ (kerndoelen 51 en 52) en aan ‘Nederlands’ (kerndoelen 4, 5 en 9).

Helaas is dit project niet meer beschikbaar omdat het al voor alle projectperiodes is gereserveerd.