Cursus Open Boek
Categorie Trainingen en ouderbijeenkomsten
Tags trainingen en workshops
Terug

Cursus Open Boek

Uit onderzoek blijkt dat lezen een positieve invloed heeft op de ontwikkeling en schoolcarrière van een kind. Hoe zorgen we voor meer leesplezier en leesinteresse in het onderwijs? De cursus Open Boek leidt leerkrachten op tot leescoördinator. Zij hebben als taak meer eenheid in het leesonderwijs te brengen. De invalshoek ligt hier op de leesbevordering: leesbeleving en leesinteresse.

Opleiding tot leescoördinator | Naar meer samenhang in het leesonderwijs!

Met de cursus Open Boek leert de leerkracht de taak van leescoördinator op de eigen school vorm te geven. De cursus bestaat uit vijf dagdelen en heeft een studiebelasting van vijftig uur, afgewisseld met huiswerkopdrachten. De eindopdracht van de cursus is het maken van een leesplan om de leesbevordering op school naar een hoger niveau te brengen.

Download de brochure over de cursus Open boek.

Wij raden iedere school aan twee leescoördinatoren op te leiden zodat het leesbeleid goed is geborgd. Na afronding van de cursus worden alle leescoördinatoren ook uitgenodigd voor een structureel regionaal overleg. Hiermee krijgen ze toegang tot een netwerk van leescoördinatoren waar kennis en ervaring wordt uitgewisseld.

Na voldoende aanmeldingen wordt in overleg een startdatum voor de cursus ingepland.

Dag Datum Tijd
- in overleg
21 augustus 2023 - 12 juli 2024
in overleg in overleg