Tijdjagers voor het primair onderwijs
Categorie Leesplezier
Groep Groep 7, Groep 8
Tags leesplezier
Prijzen
  • bestel voor een groep € 105,00
  • bestel voor twee groepen € 210,00
  • bestel voor drie groepen € 315,00
Terug

Tijdjagers voor het primair onderwijs

Tijdjagers is een spel dat leerlingen van groep 7 en 8 enthousiast maakt voor historische jeugdboeken. Het begint wanneer er in de klas een geheimzinnig pakket met brief wordt bezorgd van de Schrijvers van de Ronde Tafel. De leerlingen kunnen de mysterieuze inhoud van de tijdscapsule proberen te achterhalen...

Het spel draait om het ontcijferen van de boodschap. Daarvoor is kennis van historische jeugdboeken nodig. Na een korte introductie van de boeken door de leerkracht, is het lezen geblazen! Na een aantal weken lezen breekt het uur van de waarheid aan. Nou ja, eerder anderhalf uur, want zo lang duurt het spel dat je als klas speelt om de boodschap van de Schrijvers van de Ronde Tafel te ontcijferen. Hier komt het aan op kennis, snelheid en samenwerking, waarbij verschillende talenten en vaardigheden van leerlingen nodig zijn.

Lezen, 21ste-eeuwse vaardigheden en kennis van de tijdvakken zijn nodig om de opdracht van dit leesbevorderingsspel tot een goed einde te brengen. De leerlingen werken aan de kerndoelen ‘Orientatie op jezelf en de wereld/tijd’ (kerndoelen 51 en 52) en aan ‘Nederlands’ (kerndoelen 4, 5 en 9).

Voor de ‘die hards’, die nog wat dieper in willen gaan op de stof, zijn er na afloop nog verwerkingsopdrachten. Met hierin onder andere de verbinding tussen vroeger en nu. Waar Tijdjagers gaat over de eerste 9 tijdvakken, gaan de verwerkingsopdrachten over tijdvak 10.

Het werken met Tijdjagers vervangt in principe een kwartier vrij lezen per dag.

De uitleentermijn is 6 weken.

Bekijk het filmpje van Tijdjagers

Helaas is dit project niet meer beschikbaar omdat het al voor alle projectperiodes is gereserveerd.